Blackout Top News


Admalish izdao novu stvar skupa s Dennom Carvagliom pod imenom “Provalija”. Tema pjesme se gradi na ideji da čovjek ne smije nit treba sebe bacit pod negativne manipulatorske pritiske koji se nude sa svih strana.Comments are closed.


0