Blackout Top News

crnee003

Crni priprema prvi album naziva Kroz Sva Ljudovanja, na kojem se od gostiju između ostalih pojavljuju Target, Magellano i Jura Blaze.

Share
Danijel Bilbigladan, Brbls Anvrbls, Ferdo Livadic liked this post0