Blackout Top News

Kao besplatan download, od danas je dostupna nova Frenkijeva pjesma “Bujrum”. Ovaj put Frenkie je orijentisan na mlade u tranzicijskoj generaciji, a na svoj već poznati energični i beskompromisni način suočava se sa problemima kroz koje oni prolaze. Kriminal, konzumiranje droga i nasilje, su stavljeni pod lupu iz ugla napada na turiste, i uopšteno oholosti prema nečemu drugačijem i stranom, kao i zatvaranju u svoje nacionalne torove. Produkciju potpisuje OgRazor a miks DJ Soul.

Share0