Blackout Top News

Magellano predstavlja svoju kolekciju originalnih cd-a. Posebnu pažnju posvećuje Wu Tang kolekciji, a iznosi i svoju listu od deset najdražih albuma te navodi najdraže covere albuma.

Via HHU.  1. californialove on December 24, 2009

    ljubomoran sam..sexy kolekcija.

  2. […] & Magellano nastavljaju seriju svojih videa o Hip Hopu. Nakon Magellanovog predstavljanja kolekcije stranih CD-a, Scriptor vam predstavlja izdanja tzv. “zlatnog doba” hrvatskog hip hopa (period od […]


0