Blackout Top News

Svijetlo dana ugledao je drugi singl sa Mladich-evoga albuma “2 Obraza”. Riječ je o stvari koja nosi naziv ˝Nikol mi ni dovolj˝, a nastala je kao produkt suradnje Mladicha ,Emkeja , Doše i Dajane. Za glazbu i aranžman zaslužan je Doša, koji je također zaslužan i za mix ove stvari. Samo Jurca je bio zadužen za mastering, a sve je snimljeno Datura 2. Za krajnju vizualnu relizaciju zaslužan je David Bolarić.


mladichComments are closed.


0