Blackout Top News

NZN je grupa iz Kraljeva, a stvar Evo Ti Rep snimili su u suradnji s Mlađim Referentom preko beata od DJ Premiera i Bumpy Knucklesa.

Via MP.

Share


Comments are closed.


0