Blackout Top News

NEXT LEVEL je program State Department-a, Američkog veleposlanstva u Zagrebu i Sveučilišta North Carolina u Chapel Hillsu ostvaren u suradnji s Plesnim centrom Tala.

Ovaj jedinstveni projekt održat će se od 02.-13.05.2017. u okviru Streetforma/Platforma HR festivala u Zagrebu.
Dvotjedni program ponudit će radionice o Hip-Hop umjetnosti i kulturi kojima je cilj kroz ples i glazbu kao oblicima kreativnog izražavanja potaknuti razumijevanje, toleranciju i pozitivan stav prema sebi i društvu.
Polaznici će uz to raditi na razvijanju vlastitih umjetničkih vještina.

Sve informacije za ovaj jedinstveni događaj potražite na Facebook eventu.Comments are closed.


0