Blackout Top News

Tandrprc je je rep duo koje čine 3man, Lejzi Reps i dolazre iz Novog Sada. Kako sami kažu, bave se “…pišanjem po dalekovodu koji, ustvari, predstavlja liniju horizonta koja spaja realno i apstraktno.” Dečki su izbacili stvar koja je nastala kao produkt suradnje s Bvanom, a nosi naziv ˝Dejm˝. Kako zvuči auditivni produkt spoja ove tri rap glave možete provjeriti posjećivanjem Tandr Prc YouTube kanala.Comments are closed.


0