Blackout Top News

Spot za novi singl s kojim Nered i Stoka najavljuju novi album Nered & Stoka 2. Produkciju potpisuju Nace i Shalla.

Share


  1. Isaiah on December 09, 2013


0