Blackout Top News

BeatBlokz studio session sa Strukom, Bvanom i Jazzabellom. Stru i Bvana snimaju versove za Staru Školu, prvi Suppahouse materijal nakon 11 godina pauze.Comments are closed.


0