Blackout Top News

Prije nekoliko dana na You Tube-u kanalnu od Sunny Sun-a pojavio se video freestyle-a. Video prikazuje glavnog aktera Sunny-a kako baca freestyle pred mikrofonom u prostoriji. Naziv ovog videa je ˝ After Freestyle˝ te po samom nazivu možemo zaključit da je nastao u sitnim jutarnjim satima. Sam video traje nešto manje od tri minute a dostupan je za gledanje putem ˝sunnysun mc˝ You Tube-e kanala.

sunny sunComments are closed.


0