Blackout Top News

Provjerite novi video spot Blackoutovog Tone Tuora i Kuku$ovog Hilj$ona za njihovu zajedničku traku Dona Flores. Iza kamere Scante, a za produkciju pjesme je zaslužan Flowdeep.

Video: Tone Tuoro ft. Hilj$on - Dona FloresComments are closed.


0